http://lookfordiagnosis.com

Bearbeta data. Snälla, vänta ....

Symtom:

    

Snabb   Hierarchy

Mer information:
knäprotes
BeställaSjukdomarBetygBibliogr.Expandera
1Proteslossning100+ +
2Knäartros87+ +
3Artros57+ +->
4Främmandekroppsreaktion40+ +->
5Protesrelaterade infektioner37+ +
6Upplösning av benvävnad36+ +->
7Knädislokation12+ +
8Käke, tandlös7+ +->
9Ledsjukdomar5+ +->
10Postoperativa komplikationer5+ +->
11Mun, tandlös5+ +->
12Lårbensfrakturer5+ +->
13Främmandekroppsförflyttningar4+ +
14Artrit, infektiös4+ +->
15Ledhinneinflammation4+ +->
16Ledvärk3+ +->
17Ledinstabilitet3+ +
18Kirurgisk sårinfektion3+ +
19Käke, delvis tandlös3+ +
20Skenbensfrakturer3+ +
21Smärta2+ +->
22Tandförlust2+ +
23Ledgångsreumatism2+ +->
24Blodpropp2+ +->
25Kontraktur2+ +->
26Aortaklaffinsufficiens2+ +
27Ledinflammation2+ +->
28Velofaryngealsvikt2+ +
29Lårbenstumörer2+ +
30Gastroesofageal reflux2+ +
31Mitralklafförträngning2+ +
32Mitralklaffinsufficiens2+ +
33Främmande kroppar2+ +->
34Stafylokockinfektioner2+ +->
35Benresorption2+ +->
36Hjärtklaffsjukdomar2+ +->
37Höftartros2+ +
38Bristning2+ +->
39Dislokationer2+ +->
40Amputation, traumatisk2+ +
41Främmandekroppsgranulom2+ +
42Idrottsskador2+ +
43Benlängdsskillnad2+ +
44Smärta, postoperativ2+ +
45Lårbenshalsfrakturer2+ +
46Ledmus2+ +
47Aortaklafförträngning1+ +->
48Osteochondritis dissecans1+ +
49Återfall1+ +
50Alveolarresorption1+ +
51Skelettumörer1+ +->
52Parodontala sjukdomar1+ +->
53Kirurgisk såröppning1+ +
54Blodpropp, vandrande1+ +->
55Ganglioncystor1+ +
56Benskador1+ +->
57Talstörningar1+ +->
58Tandlöshet1+ +
59Osteosarkom1+ +->
60Brosksjukdomar1+ +->
61Mikrostomi1+ +
62Endokardit, bakteriell1+ +->
63Sväljningssvårigheter1+ +->
64Osteoradionekros1+ +
65Reumatisk hjärtsjukdom1+ +
66Utmattningsfrakturer1+ +
67Aortabråck1+ +->
68Peroneusneuropatier1+ +
69Bakteriella infektioner1+ +->
70Patelladislokation1+ +
71Osteokondrit1+ +->
72Underarmsskador1+ +->
73Intraoperativa komplikationer1+ +->
74Ledtuberkulos1+ +->
75Synovialcysta1+ +->
76Bettfel1+ +->
77Ankylos1+ +->
78Osteomyelit1+ +
79Benmalalignment1+ +
80Refluxesofagit1+ +
81Transsexualism1+ +
82Tandocklusion, traumatisk1+ +
83Benbildning, heterotop1+ +->
84Överkäkstumörer1+ +
85Fettemboli1+ +->
86Luxationsfrakturer1+ +->
87Höftfrakturer1+ +->
88Aortabråck, buk1+ +
89Aortasjukdomar1+ +->
90Frakturer, spontana1+ +
91Kandidos1+ +->
92Skivepitelkarcinom1+ +->
93Graviditetskomplikationer, hjärta-kärl1+ +->
94Splitterfrakturer1+ +
95Matstrupsförträngning1+ +
96Höftledsdislokation1+ +
97Förkalkning1+ +->
98Otoskleros1+ +
99Trakeoesofageal fistel1+ +
100Endokardit1+ +->
101Fibros1+ +->
102Kronisk sjukdom1+ +


Senaste uppdateringen: April 2009
Statistik