Bearbeta data. Snälla, vänta ....


Symtom:

    


SjukdomarBetygBibliogr.Expandera
1Knäartros100+ +
2Hemartros34+ +
3Artros28+ +
4Proteslossning23+ +
5Knädislokation23+ +
6Protesrelaterade infektioner21+ +
7Postoperativa komplikationer16+ +
8Skenbensfrakturer15+ +
9Lårbensfrakturer12+ +
10Ledvärk11+ +
11Upplösning av benvävnad10+ +
12Ledgångsreumatism10+ +
13Blödarsjuka9+ +
14Ledinstabilitet8+ +
15Smärta, postoperativ8+ +
16Ledtuberkulos7+ +
17Artrit, infektiös7+ +
18Blodförlust vid operation7+ +
19Intraoperativa komplikationer5+ +
20Stafylokockinfektioner5+ +
21Aortaklafförträngning5+ +
225+ +
23Aortaklaffinsufficiens5+ +
24Ledsjukdomar4+ +
25Aneurysm, falskt4+ +
26Mitralklaffinsufficiens4+ +
27Pulsåderförträngning3+ +
28Mitralklafförträngning2+ +
29Hjärtklaffsjukdomar2+ +
30Aortabråck2+ +
31Benmalalignment2+ +
32Endokardit, bakteriell2+ +
33Aortabråck, bröst2+ +
34Hypotyreos2+ +
35Ledinflammation2+ +
36Smärta2+ +
37Endokardit2+ +
38Kontraktur1+ +
39Idrottsskador1+ +
40Förkalkning1+ +
41Bristning1+ +
42Brosksjukdomar1+ +
43Reumatisk hjärtsjukdom1+ +
44Höftartros1+ +
45Kirurgisk sårinfektion1+ +
46Synovit, pigmenterad villonodulär1+ +
47Trikuspidalklaffinsufficiens1+ +
48Osteochondritis dissecans1+ +
49Marfans syndrom1+ +
50Aneurysm, dissekerande1+ +
51Gauchers sjukdom1+ +
52Ledmus1+ +
53Aortasjukdomar1+ +
54Benlängdsskillnad1+ +
55Utmattningsfrakturer1+ +
56Dislokationer1+ +
57Hypopituitarism1+ +
58Hjärtsvikt1+ +
59Kronisk sjukdom1+ +
60Akut sjukdom1+ +
61Hjärtbristning1+ +
62Skelettumörer1+ +
63Ganglioncystor1+ +
64Genu Valgum1+ +
65Ledsjukdom, neurogen1+ +
66Osteokondrit1+ +
67Främmandekroppsreaktion1+ +
68Benbrott1+ +
69Okronos1+ +
70Binjurehypofunktion1+ +
71Pulmonalklaffinsufficiens1+ +
72Höftledsdislokation, medfödd1+ +
73Splitterfrakturer1+ +
74Aortabristning1+ +
75Lipomatos1+ +
76Mjukdelstumörer1+ +
77Hjärtsjukdomar1+ +
78Synovialcysta1+ +
79Addisons sjukdom1+ +


Senaste uppdateringen: September 2014