Bearbeta data. Snälla, vänta ....


Symtom:

    

SjukdomarBetygBibliogr.Expandera
1Panuveit100+ +
2Myoklon epilepsi, progressiv87+ +
3Hjärtmuskelinflammation57+ +->
4Erytrasma40+ +->
5Papillödem37+ +
6Myopatier, nemalin36+ +->
7Hypertensive Retinopathy12+ +
8Hypergammaglobulinemi7+ +->
9Hyperlipemi, ärftlig kombinerad5+ +->
10Osteoradionekros5+ +->
11Lupusnefrit5+ +->
12Endoftalmit5+ +->
13Knölros4+ +
14Aortaklaffinsufficiens4+ +->
15Retinal Dystrophies4+ +->
16Aortasjukdomar3+ +->
17Hyperlipemier3+ +
18Andningsljud3+ +
19Hyperglykemi3+ +
20Spottkörtelfistel3+ +
21Necrobiotic Xanthogranuloma2+ +->
22Schizofreni, paranoid2+ +
23Aortapulmonal septumdefekt2+ +->
24Rotavirusinfektioner2+ +->
25Chorea gravidarum2+ +->
26Aniridi2+ +
27Aortabristning2+ +->
28Ryggradstumörer2+ +
29Enoftalmus2+ +
30Ansiktsnervssjukdomar2+ +
31Levertumörer2+ +
32Leversvikt2+ +
33Erythema multiforme2+ +->
34Pyonefros2+ +->
35Beriberi2+ +->
36Gardners syndrom2+ +->
37Dyssynergia cerebellaris myoclonica2+ +
38Lipidpneumoni2+ +->
39Cystadenokarcinom, seröst2+ +->
40Aliivibrio Infections2+ +
41Flea Infestations2+ +
42Arsenikförgiftning2+ +
43Hypotyreos2+ +
44Nålsticksskador2+ +
45Endotoxemi2+ +
46Hyperlipoproteinemi typ I2+ +
47Aniseikoni1+ +->
48Myofibrom1+ +
49Hjärtsäcksinflammation, konstriktiv1+ +
50Albinism, okulär1+ +
51Bells pares1+ +->
52Pigmentnevus1+ +->
53Andningsförlamning1+ +
54Diabetiska kärlsjukdomar1+ +->
55Främmande kroppar i ögat1+ +
56Hypotalamussjukdomar1+ +->
57Barnsängsinfektioner1+ +->
58Anemi, sideroblastisk1+ +
59Myotonisk dystrofi1+ +->
60Canavans sjukdom1+ +->
61Lipomatos1+ +
62Onormalt stort sömnbehov1+ +->
63Samhällsförvärvade infektioner1+ +->
64Myotoniska störningar1+ +
65Pityriasis rubra pilaris1+ +
66Esofagusmotilitetsstörningar1+ +
67Angiokeratom1+ +->
68Nijmegen Breakage Syndrome1+ +
69Artikulationsrubbningar1+ +->
70Neuroblastom1+ +
71Myofasciella smärtsyndrom1+ +->
72Erythema infectiosum1+ +->
73Hymenolepiasis1+ +->
74Sialometaplasi, nekrotiserande1+ +->
75Näthinnedysplasi1+ +->
76Leighs sjukdom1+ +->
77Sicklecellanemi1+ +->
78Myosarkom1+ +
79Basalganglieblödning1+ +
80Ektoparasitinfestationer1+ +
81Tymom1+ +
82Bindhinneinflammation, viral1+ +
83Myocardial Bridging1+ +->
84B-cellsleukemi1+ +
85Diabetiska njursjukdomar1+ +->
86Matstrupstumörer1+ +->
87Gynatresi1+ +->
88Angiolipom1+ +
89Angiomyolipom1+ +->
90Esofagusfistel1+ +
91Hjärnskada, kronisk1+ +->
92Grenblock1+ +->
93Springmaskinfektion1+ +->
941+ +
95Ektodermal dysplasi 3, anhidrotisk1+ +
96Tillväxtstörningar1+ +
97Enzootisk pneumoni1+ +->
98Narkolepsi1+ +
99Sjukdomar i talgkörtlar1+ +
100Miljöbetingade hälsoproblem1+ +->
101Epidermolysis bullosa dystrophica1+ +->
102Cerebral amyloid angiopati, familjär1+ +


Senaste uppdateringen: April 2009
Statistik