http://lookfordiagnosis.com

Bearbeta data. Snälla, vänta ....

Symtom:

    

Snabb   Hierarchy

Mer information:
hypofys
BeställaSjukdomarBetygBibliogr.Expandera
1Hypofystumörer100+ +->
2Hypofyssjukdomar57+ +->
3Hypofysär apoplexi39+ +
4Körtelsvulst34+ +->
5Hypopituitarism32+ +->
6Adenom, kromofobt20+ +
7Diabetes insipidus16+ +->
8Akromegali16+ +
9Prolaktinom14+ +
10Adenom, basofilt13+ +
11Hyperprolaktinemi12+ +
12Cushings syndrom12+ +
13Hypofysär ACTH-överproduktion12+ +
14Hypotyreos11+ +->
15Dvärgväxt, hypofysär10+ +
16Diabetes insipidus, neurogen10+ +
17Empty sella-syndrom10+ +
18Galaktorre9+ +->
19Hyperplasi9+ +
20Spottkörteltumörer8+ +->
21Inflammation7+ +->
22Adenom, acidofilt7+ +
23Koristom7+ +
24Menstruation, utebliven7+ +
25Spottkörtelsjukdomar6+ +->
26Hypogonadism6+ +->
27Kraniofaryngiom6+ +
28Spottkörteltumörer, underkäke5+ +
29Paraneoplastiska endokrina syndrom5+ +->
30ACTH-producerande hypofysadenom5+ +->
31Centrala nervsystemets cystor5+ +->
32Öronspottkörteltumörer4+ +
33Binjurehypofunktion4+ +->
34Halvseende4+ +
35Multipla hormonella tumörer typ 14+ +
36Spottkörtelsjukdomar, underkäke4+ +->
37Nelsons syndrom4+ +
38Synstörningar4+ +->
39Hypertyreos3+ +->
40Lymfocytos3+ +
41Huvudvärk3+ +
42Pubertet, för tidig3+ +
43Bihåletumörer3+ +->
44Tumörer i svettkörtlar3+ +
45Binjurebarkshyperfunktion3+ +->
46Spottkörtelstenar3+ +
47Amningssvårigheter3+ +->
48Autoimmuna sjukdomar3+ +->
49Adenokarcinom3+ +->
50Sublinguala körteltumörer3+ +
51Binjuresjukdomar2+ +->
52Adenom, pleomorft2+ +
53Sjukdomar i tårapparaten2+ +->
54Tumörer i talgkörtlar2+ +
55Graviditetskomplikationer2+ +->
56Karcinoidtumör2+ +->
57Karcinom2+ +->
58Syndrom2+ +
59Hjärntumörer2+ +->
60Lungtumörer2+ +->
61Öronspottkörtelsjukdomar2+ +->
62Postoperativa komplikationer2+ +->
63Intrakraniell hypotoni2+ +
64Sköldkörteltumörer2+ +->
65Jättecellsgranulom2+ +
66Tumörer, multipla primära2+ +->
67Missbildningar, multipla2+ +->
68Spottkörtelinflammation2+ +->
69Sköldkörtelsjukdomar1+ +->
70Hypotalamussjukdomar1+ +->
71Bukspottkörteltumörer1+ +->
72Karcinom, adenocystiskt1+ +
73Multipla hormonella tumörer1+ +->
74Hormonsjukdomar1+ +->
75Tumörrecidiv, lokalt1+ +
76Svettkörtelsadenom1+ +->
77Tumörinvasivitet1+ +->
78Hypotalamustumörer1+ +->
79Pubertet, försenad1+ +
80Menstruationsstörningar1+ +->
81Spottkörtelfistel1+ +
82ACTH-syndrom, ektopiskt1+ +
83Tyreoideahormonresistens1+ +
84Adenolymfom1+ +
85Sjukdomar i svettkörtlar1+ +->
86Fibrös dysplasi, polyostotisk1+ +
87Cystor1+ +->
88Hyperparatyreos1+ +->
89Ganglioneurom1+ +
90Tillväxtstörningar1+ +->
91Muntorrhet1+ +->
92Mukoepidermoid tumör1+ +
93Struma1+ +->
94Addisons sjukdom1+ +
95Hyponatremi1+ +
96Varböld1+ +->
97Bisköldkörteltumörer1+ +
98Tyreoidit, autoimmun1+ +->
99Menstruation, sällan förekommande1+ +
100Impotence1+ +->
101Resttumör1+ +
102Infarkt1+ +
103Myoepiteliom1+ +
104Meningiom1+ +
105Hyperpituitarism1+ +->
106Hjärnhinnetumörer1+ +->
107Anoftalmi1+ +
108Adenom, oxyfilt1+ +
109Medfödd hypotyreos1+ +
110Sjögrens syndrom1+ +
111Barnlöshet hos kvinnor1+ +
112Duktal karcinom1+ +->
113Tuberkulos, endokrin1+ +
114Metastaser1+ +->
115Ranula1+ +
116Tyreotoxikos1+ +->
117Vävnadsdöd1+ +->
118Öronspottkörtelinflammation1+ +->
119Hjärnabscess1+ +->


Senaste uppdateringen: April 2009
Statistik