Bearbeta data. Snälla, vänta ....


Symtom:

    

Mer information


SjukdomarBetygBibliogr.Expandera
1Hypofystum√∂rer100+ +->
2Hypofyssjukdomar55+ +->
3Hypofys√§r apoplexi37+ +
4Hypopituitarism31+ +->
5K√∂rtelsvulst31+ +->
6Adenom, kromofobt15+ +
7Akromegali14+ +
8Hypofys√§r ACTH-√∂verproduktion14+ +
9Prolaktinom14+ +
10Diabetes insipidus14+ +->
11ACTH-producerande hypofysadenom12+ +->
12Hyperprolaktinemi12+ +
13Cushings syndrom10+ +
14Empty sella-syndrom10+ +
15Tillv√§xthormonproducerande hypofysadenom10+ +
16Adenom, basofilt10+ +
17Dv√§rgv√§xt, hypofys√§r9+ +
18Hypotyreos9+ +->
19Diabetes insipidus, neurogen9+ +
20Hyperplasi8+ +
21Galaktorre8+ +->
22Adenom, acidofilt7+ +
23Spottk√∂rtelsjukdomar7+ +->
24Spottk√∂rteltum√∂rer, underk√§ke6+ +
25Koristom6+ +
26Inflammation6+ +->
275+ +
28Centrala nervsystemets cystor5+ +->
29Hypogonadism5+ +->
30Menstruation, utebliven5+ +
31Huvudv√§rk5+ +->
32Binjuretum√∂rer5+ +->
33Spottk√∂rtelsjukdomar, underk√§ke5+ +->
34Kraniofaryngiom4+ +
35Multipla hormonella tum√∂rer typ 14+ +
36Binjurehypofunktion4+ +->
37Hypertyreos4+ +->
38Polyuri4+ +
39Synst√∂rningar4+ +->
40Tum√∂rer i svettk√∂rtlar4+ +
41Pubertet, f√∂rsenad3+ +
42Paraneoplastiska endokrina syndrom3+ +->
43Halvseende3+ +
44J√§ttev√§xt3+ +
45Spottk√∂rtelstenar3+ +
46Hypotalamustum√∂rer3+ +->
47Hypotalamussjukdomar3+ +->
48Lymfocytos3+ +
49Nelsons syndrom3+ +
50Anoftalmi3+ +
51Sublinguala k√∂rteltum√∂rer3+ +
52Adenom, pleomorft3+ +
53Sjukdomar i t√•rapparaten3+ +->
54Tum√∂rer, multipla prim√§ra3+ +->
55Autoimmuna sjukdomar3+ +->
56Ganglioneurom2+ +
57Pubertet, f√∂r tidig2+ +
58Bih√•letum√∂rer2+ +->
59Adenokarcinom2+ +->
602+ +->
61Letargi2+ +
62Binjuresjukdomar2+ +->
63Tr√∂tthet2+ +->
64Synneds√§ttning2+ +
65Tillv√§xtst√∂rningar2+ +->
66Hyponatremi2+ +
67Remission, spontan2+ +
68Amningssv√•righeter2+ +->
69Tum√∂rer i talgk√∂rtlar2+ +->
70Postoperativa komplikationer2+ +->
712+ +->
72Syndrom2+ +
73Hypertrofi2+ +->
74N√§s-svalgtum√∂rer2+ +
75Karcinom, adenocystiskt2+ +
76Lungtum√∂rer2+ +->
77Graviditetskomplikationer2+ +->
78Septo-optisk dysplasi2+ +
79Hj√§rntum√∂rer2+ +->
80Karcinoidtum√∂r2+ +->
81Spottk√∂rtelinflammation2+ +->
82Sk√∂ldk√∂rtelsjukdomar2+ +->
83Langerhanscellshistiocytos2+ +->
84Kornsvulst2+ +->
85Tum√∂rrecidiv, lokalt2+ +
86Neuroendokrina tum√∂rer2+ +->
87Sjukdomar i svettk√∂rtlar1+ +->
88Meningiom1+ +
89Spottk√∂rtelfistel1+ +
90Sarkoidos1+ +->
91Hypoglykemi1+ +->
92Hormonsjukdomar1+ +->
93Hj√§rnhinneinflammation1+ +->
94Intrakraniell hypotoni1+ +
95Sjukdomsf√∂rlopp1+ +->
96Svettk√∂rtelsadenom1+ +->
97Adenolymfom1+ +
98Germinom1+ +->
99Multipla hormonella tum√∂rer1+ +->
100Missbildningar, multipla1+ +->
1011+ +
102Sjukdomar i talgk√∂rtlar1+ +->
103Sk√∂ldk√∂rteltum√∂rer1+ +->
104Adenom, oxyfilt1+ +
105Bukspottk√∂rteltum√∂rer1+ +->
106Muntorrhet1+ +->
107Cystor1+ +->
108Mukoepidermoid tum√∂r1+ +
109Tuberkulos, endokrin1+ +
110Varb√∂ld1+ +->
111Myoepiteliom1+ +
112Br√∂sttum√∂rer1+ +->
113Sk√∂ldk√∂rtelinflammation1+ +->
114Fibr√∂s dysplasi, polyostotisk1+ +
115Hyperpituitarism1+ +->
116Struma1+ +->
117ACTH-syndrom, ektopiskt1+ +
118Bisk√∂ldk√∂rteltum√∂rer1+ +
119Resttum√∂r1+ +
120Tyreoideahormonresistens1+ +
121Hyperparatyreos1+ +->
122Karcinom1+ +->
123Njurtum√∂rer1+ +->
124Hj√§rnabscess1+ +->
1251+ +->
126Menstruationsst√∂rningar1+ +->
127Metastaser1+ +->
1281+ +->
129Sj√∂grens syndrom1+ +
130Tum√∂rer, sekund√§ra prim√§ra1+ +
131Tyreoidit, autoimmun1+ +->
132Akut sjukdom1+ +
133Medf√∂dd hypotyreos1+ +
134Menstruation, s√§llan f√∂rekommande1+ +
135Tum√∂rer, str√•lningsframkallade1+ +->
136Tum√∂rinvasivitet1+ +->
137Prostatatum√∂rer1+ +->
138V√§vnadsd√∂d1+ +->
139Ranula1+ +
140Duktal karcinom1+ +->
141Celltransformation, neoplastisk1+ +->
142Erektil dysfunktion1+ +->


Senaste uppdateringen: April 2009
Statistik