http://lookfordiagnosis.com

Bearbeta data. Snälla, vänta ....

Symtom:

    

Snabb   Hierarchy

Mer information:
myelografi
BeställaSjukdomarBetygBibliogr.Expandera
1Ryggmärgssjukdomar100+ +->
2Diskbråck96+ +
3Araknoidit86+ +
4Ryggmärgskompression70+ +
5Hjärnhinnebråck64+ +
6Spinal osteofytos64+ +->
7Ryggmärgstumörer56+ +->
8Ryggradssjukdomar54+ +->
9Intrakraniell hypotoni43+ +
10Ischias41+ +
11Förlamning, dubbelsidig40+ +->
12Ryggradstumörer38+ +
13Nervkompressionssyndrom37+ +->
14Syringomyeli36+ +
15Ryggradsförträngning33+ +
16Hjärnhinneinflammation, aseptisk33+ +
17Araknoidalcystor33+ +
18Hjärnhinneinflammation31+ +->
19Radikulopati30+ +
20Förvirringstillstånd30+ +->
21Muskelspasticitet29+ +
22Ryggmärgsskador29+ +->
23Ryggradsskador28+ +->
24Meningism27+ +
25Status epilepticus26+ +->
26Ryggsmärta25+ +->
27Neuralrörsdefekter24+ +->
28Huvudvärk23+ +
29Neurofibrom22+ +->
30Ländryggssmärta21+ +
31Subduralblödning20+ +->
32Spina bifida occulta19+ +
33Cystor19+ +->
34Anfall19+ +->
35Adhesions18+ +
36Neurilemmom18+ +->
37Hjärnhinneinflammation, bakteriell18+ +->
38Tarlovs cystor17+ +
39Nervsystemets sjukdomar16+ +->
40Läckage av diagnostiska och terapeutiska medel16+ +
41Vattenskalle16+ +->
42Sjukdom orsakad av läkares åtgärder16+ +
43Epiduralblödning, kraniell16+ +
44Kotförskjutning16+ +->
45Polyradikulopati16+ +
46Ryggmärgsbråck15+ +
47Epiduraltumörer15+ +
48Lordos14+ +
49Ependymom14+ +->
50Arteriovenösa missbildningar13+ +->
51Benbildning, bakre longitudinell ligament13+ +
52Fistel13+ +->
53Förlamning13+ +->
54Kognitiva störningar12+ +->
55Lipomatos12+ +->
56Brown-Sequards syndrom12+ +
57Lungsäckssjukdomar12+ +->
58Perifera nervsystemets tumörer12+ +->
59Kyfos12+ +
60Skolios12+ +
61Spinal dysrrafi12+ +->
62Bråck11+ +->
63Hjärnhinnetumörer11+ +->
64Synovialcysta11+ +->
65Spondylit, ankyloserande11+ +
66Perifera nervsystemets sjukdomar11+ +->
67Epidermoidcysta11+ +
68Smärta10+ +->
69Divertikel10+ +->
70Ryggradsfrakturer10+ +
71Akut sjukdom10+ +
72Varböld10+ +->
73Postoperativa komplikationer10+ +->
74Subaraknoidalblödning10+ +->
75Förlamning, halvsidig10+ +
76Hematom9+ +->
77Tetraplegi8+ +
78Streptokockinfektioner8+ +->
79Meningiom8+ +
80Lipom8+ +
81Benbildning, heterotop8+ +->
82Hjärnsjukdomar7+ +->
83Kronisk sjukdom6+ +
84Stafylokockinfektioner6+ +->
85Syndrom5+ +


Senaste uppdateringen: April 2009
Statistik