http://lookfordiagnosis.com

Bearbeta data. Snälla, vänta ....

Symtom:

    

Snabb   Hierarchy

Mer information:
bisköldkörtlar
BeställaSjukdomarBetygBibliogr.Expandera
1Bisköldkörteltumörer100+ +
2Bisköldkörtelsjukdomar47+ +->
3Hyperparatyreos40+ +->
4Körtelsvulst33+ +->
5Hyperparatyreos, sekundär32+ +->
6Hyperkalcemi26+ +
7Hyperplasi18+ +
8Hyperparatyreos, primär18+ +
9Koristom17+ +
10Hypokalcemi12+ +->
11Hypoparatyreos10+ +->
12Mediastinala sjukdomar10+ +->
13Multipla hormonella tumörer typ 18+ +
14Hypofosfatemi7+ +->
15Tetani7+ +
16Karcinom7+ +->
17Osteitis fibrosa cystica7+ +
18Njursvikt, kronisk7+ +
19Multipla hormonella tumörer5+ +->
20Återfall5+ +
21Sköldkörtelsjukdomar5+ +->
22Sköldkörteltumörer5+ +->
23Mediastinala tumörer5+ +
24Cystor4+ +->
25Spottkörteltumörer4+ +->
26DiGeorges syndrom4+ +
27Förkalkning4+ +->
28Pseudohypoparatyreos3+ +->
29Spottkörtelsjukdomar3+ +->
30Paraneoplastiska endokrina syndrom3+ +->
31Spottkörteltumörer, underkäke3+ +
32Öronspottkörteltumörer2+ +
33Benresorption2+ +->
34Huvud- och halstumörer2+ +->
35Spottkörtelsjukdomar, underkäke2+ +->
36Tumörer i svettkörtlar2+ +
37Benvävsuppmjukning1+ +
38Postoperativa komplikationer1+ +->
39Spottkörtelstenar1+ +
40Tumörer, multipla primära1+ +->
41Renal osteodystrofi1+ +
42Sublinguala körteltumörer1+ +
43Vitamin D-brist1+ +->
44Skelettsjukdomar, metabola1+ +->
45Sjukdomar i tårapparaten1+ +->
46Tumörer i talgkörtlar1+ +
47Adenom, pleomorft1+ +
48Binjuresjukdomar1+ +->
49Knuta i sköldkörtel1+ +
50Mediastinal cysta1+ +
51Adenokarcinom1+ +->
52Karcinom, papillärt1+ +
53Pseudopseudohypoparatyreos1+ +
54Öronspottkörtelsjukdomar1+ +->
55Struma, nodulär1+ +
56Kalcifylax1+ +
57Adenom, oxyfilt1+ +
58Urinvägsstenar1+ +->
59Tumörrecidiv, lokalt1+ +
60Uremi1+ +->
61Spottkörtelinflammation1+ +->
62Struma1+ +->
63Hypertyreos1+ +->
64Karcinom, adenocystiskt1+ +
65Skelettsjukdomar1+ +->
66Lungtumörer1+ +->


Senaste uppdateringen: April 2009
Statistik