Mjölkdrickande kan öka dödlighet
Precis som forskarna bakom studien säger kan man inte dra slutsatsen att det är mjölk som orsakar för tidig död, säger hon till TT. Att galaktos kan leda till för tidigt åldrande säger hon är en ny hypotes. – Vi följer forskningen hela tiden, och blir ...
Svenska Dagbladet - Wed, 29 Oct 2014 10:32

Mycket mjölk kan korta livet
Upsala Nya Tidning - Tue, 28 Oct 2014 16:37

Mjölk kan förkorta livet
Hufvudstadsbladet - Wed, 29 Oct 2014 00:44

Mjölk kopplas till frakturer
helagotland.se - Wed, 29 Oct 2014 04:56

Mjölk kan öka dödlighet
Sveriges Radio - Tue, 28 Oct 2014 23:40

Mjölk kan korta livet
Västerbottens-Kuriren - Mon, 27 Oct 2014 17:45Sven Westerberg: Ovissheten
Fredriksson och ett roman-jag, som aldrig presenterar sig, reser ner till Halland, dit den åldrande Brask dragit sig tillbaka i ett litet hus. Vilken fröjd att läsa! Westerberg är och förblir svensk kriminallitteraturs kanske främsta skönskrivare. Med ...
Smålandsposten - Mon, 24 Nov 2014 23:09

AGE - Orsaken till för tidigt åldrande
Redan 1995 skrev vi om "tysta inflammationer" som orsak till hjärt- och kärlbesvär. Alltså inflammationer i blodkärl som man inte känner av. Så gott som inga, knappt ens läkarna, hade hört talas om det då. Idag är det en accepterad orsak inom medicinen.
MyNewsdesk (pressmeddelande) - Wed, 07 May 2014 07:37Oväntad bonus för Bascombes alla beundrare
De fyra novellerna rör sig fritt mellan stora livsavgörande förändringar som hela tiden samsas med små, små subtila tecken på Franks åldrande; de sistnämnda minst lika viktiga ty det är i dem, mer än något annat, som Ford verkligen briljerar. Som ett ...
Svenska Dagbladet - Mon, 17 Nov 2014 22:00Helvetet i oss
Men de gånger jag har intervjuat några av röda khmerernas böd lar har denna undermedvetna föreställning kommit på skam; inga blodtörstiga monster, utan åldrade försynta farbröder. Jag påminns ... Satellitbilden är sannolikt tagen sen höst eller tidig vår.
Expressen - Mon, 17 Nov 2014 22:26

Jag vill ha mitt eget utrymme”
Bara genom att vara uppriktig kan man uppnå den innerlighet tillsammans med andra som man behöver för att åldras på ett bra sätt. ... Det är viktigt att ta upp det på ett tidigt stadium, samtidigt som det lätt blir fel om man går händelserna i förväg ...
Dagens Nyheter - Wed, 12 Nov 2014 23:13

Molekylär tidssignal styr stamceller under hjärnans utveckling
I denna process blir åldrande stamceller även gradvis mer begränsade i sin utvecklingspotential och tappar förmågan att utveckla utmognade celltyper som bildats under tidiga stadier. Hur denna stamcellsidentitet och potential regleras över tid har ...
forskning.se - Thu, 13 Nov 2014 09:48Vi kan inte vårda oss ur den här krisen
Antagligen är det, som professorn i hälsovetenskap Gunnar Akner hävdar, för tidigt att på bred front flytta resurser från sjukvården till satsningar på ökad livskvalitet. Forskningen är fortfarande för ung och bevisen för skrala. Samtidigt finns det ...
Svenska Dagbladet - Fri, 07 Nov 2014 14:02


1  2  3  4  5  6  7  8    ->


Senaste uppdateringen: September 2014