Mjölkdrickande kan öka dödlighet
Precis som forskarna bakom studien säger kan man inte dra slutsatsen att det är mjölk som orsakar för tidig död, säger hon till TT. Att galaktos kan leda till för tidigt åldrande säger hon är en ny hypotes. – Vi följer forskningen hela tiden, och blir ...
Svenska Dagbladet - Wed, 29 Oct 2014 10:26

Mycket mjölk kan korta livet
Upsala Nya Tidning - Tue, 28 Oct 2014 16:37

Mjölk kopplas till frakturer
helagotland.se - Wed, 29 Oct 2014 04:56

Mjölk kan öka dödlighet
Sveriges Radio - Tue, 28 Oct 2014 23:40

Mjölk kan korta livet
Västerbottens-Kuriren - Tue, 28 Oct 2014 15:30

Proteiners kvalitetskontroll avgörande för åldrande
Celler som saknar Ubp3 åldras i förtid och uppvisar en ansamling av trasiga proteiner redan i tidig ålder. Dessutom pekar David Ölings forskningsresultat på att Ubp3s roll i att motverka för tidigt åldrande är starkare knuten till att kontrollera och ...
forskning.se - Fri, 10 Oct 2014 01:48

kan bromsa åldrandet
Sarkopeni lyfts nu fram av forskare och myndigheter i hela världen som en central men bortglömd orsak till funktionsnedsättningar, åldrande och för tidig död bland äldre. Problemet ägnas stor uppmärksamhet i Livsmedelsverkets nya kostråd för äldre ...
Svenska Dagbladet - Thu, 16 Oct 2014 06:28

För mycket mjölk kan öka risken att dö i förtid
... visar att kvinnor som drack minst tre glas mjölk per dag hade nästan fördubblad dödlighet jämfört med de som bara drack högst ett glas per dag. En förklaring kan vara att laktos kan brytas ner till galaktos, som i djurförsök kopplats till tidigt ...
Sveriges Radio - Tue, 28 Oct 2014 22:37Rylander: Frölunda står upp – på alla möjliga sätt
Jag är tidigt på plats i Scandinavium och ser den åldrade arenan vakna till liv ännu en gång. Det har varit en natt utan sömn, en natt efter sirener och blåljus. En ambulansfärd med minsta dottern till Drottning Silvias akut, en otäck påminnelse om hur ...
Göteborgs-Posten - Tue, 28 Oct 2014 13:54

Älskade enslingen firar 11 album med sin Findus
Slas skrev en drös romaner om dem, och Gunnar Ekelöf tycks ha identifierat sig med livsformen redan i fyrtioårsåldern, när han sitter där vid den susande lampan och gnäller över harkrankarna i Om hösten från 1951: ”De dumma djävlarna!”. Sven Nordqvists ...
Aftonbladet - Sat, 25 Oct 2014 22:00

Dröm om friskare liv ger Finland affärer
Åldrande befolkningar och skenande vårdkostnader ökar efterfrågan på nya lösningar. ... Ett mål är att ta fram lätt och billig teknologi som kan användas utanför sjukhusen och diagnosticera sjukdomar i ett tidigt skede, innan de blivit akuta. Det vore ...
Hufvudstadsbladet - Sun, 26 Oct 2014 21:04Vi äldre är ett nytt folkslag”
Nu när det är höst går jag runt och stönar över hur vackert det är. Det gjorde jag inte som barn. Det händer också att tidiga minnen träder fram tydligare. Förr kallades det att gå i barndom och det ansågs inte riktigt fint. Men det är en naturlig del ...
Dagens Nyheter - Wed, 22 Oct 2014 00:18


1  2  3  4  5  6  7  8    ->


Senaste uppdateringen: September 2014