Tunna strukturer som omger de subcellulära enheterna eller organellerna i eukaryota celler. De omfattar en rad olika membran anslutna till cellkärnan, mitokondrierna, golgiapparaten, det endoplasmatiska närverket, lysosomerna, plastiderna och vakuolerna.


Bilder

Presentation av <b>intracellulära</b>

Presentation av intracellulära
slideplayer.se

av nervcellens <b>membran</b>,

av nervcellens membran,
www.change-pain.se

Links

Links
lup.lub.lu.se

Examples of exoenzymes as

Examples of exoenzymes as
en.wikipedia.org

<b>Intracellulära</b> agens,

Intracellulära agens,
slideplayer.se

Obligate[edit]

Obligate[edit]
en.wikipedia.org

As a specific example,

As a specific example,
www.vivo.colostate.edu

Exoenzyme

Exoenzyme
en.wikipedia.org

Symtom och diagnos

Symtom:

    

Mer informationSenaste uppdateringen: September 2014