http://lookfordiagnosis.com
English
Spanish
Italian
Portuguese
French
Swedish

Histamin h1-receptorer


En klass histaminreceptorer som kan särskiljas genom sin farmakologi och sina verkningssätt. De flesta H1-receptorer verkar genom det sekundära inositolfosfat/diacylglycerol-budbärarsystemet. Bland de många reaktioner som förmedlas via dessa receptorer är sammandragningen av glatt muskulatur, ökad kärlgenomsläpplighet, hormonfrisättning och glykoneogenes (sockersyntes) i hjärnan.

Bilder

Powered by

<b>Histamine H1 receptor</b> in
Histamine H1 receptor in
en.wikipedia.org

<b>Histamine H1 receptor</b> with
Histamine H1 receptor with
www.bbsrc.ac.uk

<b>histamine H1 receptor</b>
histamine H1 receptor
www.nature.com

The role of <b>histamine H1</b> and
The role of histamine H1 and
www.nature.com

<b>Histamine</b> Receptors
Histamine Receptors
www.cnsspectrums.com

blocking the <b>H1 receptor</b>.
blocking the H1 receptor.
www.thenakedscientists.com

The <b>Histamine Receptor</b> Family
The Histamine Receptor Family
www.revophth.com

<b>Histamine</b> causes contraction
Histamine causes contraction
pharmacologycorner.com

Terapeutiskt bruk


Symtom:

    

Snabb   Hierarchy

Wikipedia


HistaminreceptorUgyen Jigme WangchuckH?tokuEdmond HébertHürlimannSamuel GruberHéctor MiliánHéctor VinentHévízMikael Håkanson

Mer informationSenaste uppdateringen: April 2009
Statistik