En klass histaminreceptorer som kan särskiljas genom sin farmakologi och sina verkningssätt. De flesta H1-receptorer verkar genom det sekundära inositolfosfat/diacylglycerol-budbärarsystemet. Bland de många reaktioner som förmedlas via dessa receptorer är sammandragningen av glatt muskulatur, ökad kärlgenomsläpplighet, hormonfrisättning och glykoneogenes (sockersyntes) i hjärnan.


Bilder

<b>Histamine H1 receptor</b> in

Histamine H1 receptor in
en.wikipedia.org

to release <b>histamine</b>,

to release histamine,
www.nature.com

H2 receptors, best known for

H2 receptors, best known for
www.cnsspectrums.com

Interactions of second-generation selective H1R antagonists with the H1R

Interactions of second-generation selective H1R antagonists with the H1R
www.nature.com

Structure of H1R complex with

Structure of H1R complex with
www.nature.com

main source of <b>histamine</b>,

main source of histamine,
www.nature.com

<b>H1 receptor</b> antagonists

H1 receptor antagonists
www.snipview.com

PKC; <b>H1 receptor</b> TRPC6;

PKC; H1 receptor TRPC6;
www.mdpi.com

Terapeutiskt bruk

Symtom och diagnos

Symtom:

    

Mer informationSenaste uppdateringen: September 2014