En klass histaminreceptorer som kan särskiljas genom sin farmakologi och sina verkningssätt. De flesta H1-receptorer verkar genom det sekundära inositolfosfat/diacylglycerol-budbärarsystemet. Bland de många reaktioner som förmedlas via dessa receptorer är sammandragningen av glatt muskulatur, ökad kärlgenomsläpplighet, hormonfrisättning och glykoneogenes (sockersyntes) i hjärnan.


Bilder

<b>Histamine H1 receptor</b> in

Histamine H1 receptor in
en.wikipedia.org

to release <b>histamine</b>,

to release histamine,
www.nature.com

H2 receptors, best known for

H2 receptors, best known for
www.cnsspectrums.com

Share & Cite This Article

Share & Cite This Article
www.mdpi.com

Interactions of

Interactions of
www.nature.com

Structure of H1R complex with

Structure of H1R complex with
www.nature.com

<b>Histamine H1 Receptor</b>

Histamine H1 Receptor
ww12.b-id.com

<b>histamine</b>-effects

histamine-effects
pharmacologycorner.com

Terapeutiskt bruk

Symtom och diagnos

Symtom:

    

Mer informationSenaste uppdateringen: September 2014