En klass histaminreceptorer som kan särskiljas genom sin farmakologi och sina verkningssätt. De flesta H1-receptorer verkar genom det sekundära inositolfosfat/diacylglycerol-budbärarsystemet. Bland de många reaktioner som förmedlas via dessa receptorer är sammandragningen av glatt muskulatur, ökad kärlgenomsläpplighet, hormonfrisättning och glykoneogenes (sockersyntes) i hjärnan.


Bilder

<b>Histamine H1 receptor</b> in

Histamine H1 receptor in
en.wikipedia.org

3rze » <b>Histamine H1 receptor</b>

3rze » Histamine H1 receptor
opm.phar.umich.edu

<b>Histamine H1 receptor</b> with

Histamine H1 receptor with
www.bbsrc.ac.uk

Figure 7

Figure 7
molpharm.aspetjournals.org

Binding interactions of

Binding interactions of
www.nature.com

Structure of H1R complex with

Structure of H1R complex with
www.nature.com

Interactions of

Interactions of
www.nature.com

The <b>Histamine Receptor</b> Family

The Histamine Receptor Family
www.reviewofophthalmology.com

Terapeutiskt bruk

Symtom och diagnos

Symtom:

    

Mer informationSenaste uppdateringen: September 2014