En klass histaminreceptorer som kan särskiljas genom sin farmakologi och sina verkningssätt. De flesta H1-receptorer verkar genom det sekundära inositolfosfat/diacylglycerol-budbärarsystemet. Bland de många reaktioner som förmedlas via dessa receptorer är sammandragningen av glatt muskulatur, ökad kärlgenomsläpplighet, hormonfrisättning och glykoneogenes (sockersyntes) i hjärnan.


Bilder

<b>Histamine H1 receptor</b> in

Histamine H1 receptor in
en.wikipedia.org

to release <b>histamine</b>,

to release histamine,
www.nature.com

This is an open access article

This is an open access article
www.mdpi.com

<b>histamine</b>-effects

histamine-effects
pharmacologycorner.com

main source of <b>histamine</b>,

main source of histamine,
www.nature.com

a | <b>Histamine</b> has long been

a | Histamine has long been
www.nature.com

Structure of H1R complex with

Structure of H1R complex with
www.nature.com

binding sites of <b>histamine</b>

binding sites of histamine
www.thehbsn.org

Terapeutiskt bruk

Symtom och diagnos

Symtom:

    

Mer informationVi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer