En klass histaminreceptorer som kan särskiljas genom sin farmakologi och sina verkningssätt. De flesta H1-receptorer verkar genom det sekundära inositolfosfat/diacylglycerol-budbärarsystemet. Bland de många reaktioner som förmedlas via dessa receptorer är sammandragningen av glatt muskulatur, ökad kärlgenomsläpplighet, hormonfrisättning och glykoneogenes (sockersyntes) i hjärnan.


Bilder

<b>Histamine H1 receptor</b> in

Histamine H1 receptor in
en.wikipedia.org

<b>Histamine H1 receptor</b>

Histamine H1 receptor
chembl.blogspot.com

<b>Histamine H1 receptor</b> with

Histamine H1 receptor with
www.bbsrc.ac.uk

<b>histamine H1 receptor</b>

histamine H1 receptor
www.nature.com

<b>histamine H1 receptor</b>

histamine H1 receptor
www.nature.com

3rze » <b>Histamine H1 receptor</b>

3rze » Histamine H1 receptor
opm.phar.umich.edu

A. <b>HISTAMINE</b>-<b>RECEPTOR</b> BLOCKADE

A. HISTAMINE-RECEPTOR BLOCKADE
pharmacologycorner.com

<b>Histamine H1</b>-<b>Receptor</b>

Histamine H1-Receptor
molpharm.aspetjournals.org

Terapeutiskt bruk

Symtom och diagnos

Symtom:

    

Mer informationSenaste uppdateringen: September 2014