http://lookfordiagnosis.com
English
Spanish
Italian
Portuguese
French
Swedish

Natriumkromoglikat


Ett kromoglicinsyrasalt som verkar genom att hämma utsöndring av kemiska mediatorer (bl a histamin) från aktiverade mastceller. Medlet används för förebyggande behandling av såväl allergisk som ansträngningsutlöst astma, men har ingen effekt vid redan utlöst astmaanfall.

Bilder

Powered by

<b>Natriumkromoglikat</b> benämns
Natriumkromoglikat benämns
www.fass.se

13,5ml (<b>natriumkromoglikat</b>
13,5ml (natriumkromoglikat
www.sanofi.se

<b>Natriumkromoglikat</b>
Natriumkromoglikat
www.felleskatalogen.no

<b>Natriumkromoglikat</b>
Natriumkromoglikat
lookfordiagnosis.com

<b>Natriumkromoglikat</b>
Natriumkromoglikat
lookfordiagnosis.com

<b>Natriumkromoglikat</b>
Natriumkromoglikat
www.pharmguse.net

<b>Natriumkromoglikat</b> Lomudal Nasal Bipacksedel
Natriumkromoglikat Lomudal Nasal Bipacksedel
www.yumpu.com

<b>Natriumkromoglikat</b>
Natriumkromoglikat
www.pharmguse.net

Terapeutiskt bruk


Symtom:

    

Snabb   Hierarchy

Wikipedia


DinatriumguanylatNatriumferrocyanidNatriumadipatNatriumisoaskorbatNatriummanganatNatriumoxidNatriumpersulfatNatriumvätesulfat

Mer informationSenaste uppdateringen: April 2009
Statistik