http://lookfordiagnosis.com
English
Spanish
Italian
Portuguese
French
Swedish

Myelografi


Bilder

Powered by

yaitu <b>myelografi</b> 5.
yaitu myelografi 5.
radiologyzone.blogspot.com

Konventionell <b>myelografi</b>
Konventionell myelografi
www.rontgen.com

<b>Myelografi</b>, før og efter
Myelografi, før og efter
www.sundhed.dk

<b>Myelografi</b>, normal
Myelografi, normal
www.sundhed.dk

<b>Myelografi</b>, discusprolaps
Myelografi, discusprolaps
www.sundhed.dk

<b>Myelografi</b>
Myelografi
bimaariotejo.wordpress.com

utvärdera det perifera
utvärdera det perifera
www.neurovet.se

MR myelografisk optagelse
MR myelografisk optagelse
www.sundhed.dk

Diagnos och behandling


Symtom:

    

Snabb   Hierarchy

Wikipedia


 • Myelografi
 • Människa: Medlemmar av arten Homo sapiens.
 • Male
 • Female
 • Likvortryck: Trycket i cerebrospinalvätskan uppmätt med tryckmätare vid lumbalpunktion, hjärnventrikelpunktion eller cisternpunktion. Trycket inuti skallen benämns intrakraniellt tryck.
 • Magnetisk resonanstomografi: Icke-invasiv metod för undersökning av inre anatomistrukturer som bygger på principen att atomkärnor i ett starkt magnetfält absorberar strålningsenergipulser och avger dem som radiovågor, vilka med datateknik kan bearbetas till bilder. Till tekniken räknas även protonspinntomografi.
 • Medelålders personer
 • Laminektomi: Avlägsnande av den bakre bågen på en ryggkota (kotbågen).
 • Vuxna: Personer som nått full kroppsstorlek eller mognad. Vuxna har en ålder från 19 till och med 44 år.
 • Blodinjektion, epidural: Injektion av autologt blod i epiduralrummet, antingen i förebyggande syfte omedelbart efter en lumbalpunktion eller för behandling av huvudvärk som följd av lumbalpunktion (PLPH-"post lumbar puncture headache"). Syn. EBP ("epidural blood patch").
 • Datortomografi: Tomografimetod som utnyttjar datorberäkning för framställning och återgivande av röntgenbilder.
 • Cerebrospinalvätska
 • : Personer med en ålder av 65 år till och med 79 år. Personer som är 80 eller äldre hör hemma i gruppen "äldre, 80 och över".
 • Bröstkotor
 • Patient Positioning
 • Halskotor: Syn. cervikalkotor; C1-C7.
 • Ländkotor
 • Dekompression, kirurgisk: Kirurgiskt ingrepp för att minska på trycket i en kroppshålighet eller kroppsdel.
 • Sensitivitet och specificitet
 • Neurologiska undersökningar


Mer informationSenaste uppdateringen: April 2009
Statistik