Infektioner orsakade av svamporganismer tillhörande fylet microsporidia.


Bilder