Den tunna, serösa hinna som omger lungorna och täcker brösthålans insida. Hinnsäcken består av två skikt: den inre, viscerala hinnan som ligger intill lungparenkymet, och den yttre, parietala hinnan. Mellan de båda skikten finns pleurahålan, som innehåller en tunn vätskefilm.


Bilder

Bild som visar thoraxdränage

Bild som visar thoraxdränage
www.vardhandboken.se

Lungor med <b>lungsäck</b>

Lungor med lungsäck
www.1177.se

till, till, <b>lungsäck</b>, och,

till, till, lungsäck, och,
www.fotosearch.se

så kallad <b>lungsäck</b>.

så kallad lungsäck.
www.1177.se

Lungorna

Lungorna
www.doktorn.com

Vektor - inflammation, <b>lungsäck</b>, pleurisy

Vektor - inflammation, lungsäck, pleurisy
www.canstockphoto.se

Lungornas anatomi <b>Lungsäck</b>

Lungornas anatomi Lungsäck
www.lookfordiagnosis.com

ribs., parietal, <b>lungsäck</b>,

ribs., parietal, lungsäck,
www.fotosearch.se

Symtom och diagnos

Symtom:

    

Mer informationSenaste uppdateringen: September 2014