Den tunna, serösa hinna som omger lungorna och täcker brösthålans insida. Hinnsäcken består av två skikt: den inre, viscerala hinnan som ligger intill lungparenkymet, och den yttre, parietala hinnan. Mellan de båda skikten finns pleurahålan, som innehåller en tunn vätskefilm.


Bilder

Lungor med <b>lungsäck</b>

Lungor med lungsäck
www.1177.se

Lunga, <b>lungsäck</b>, pleural

Lunga, lungsäck, pleural
www.canstockphoto.se

så kallad <b>lungsäck</b>.

så kallad lungsäck.
www.1177.se

Foto:Science Photo Library

Foto:Science Photo Library
www.lakartidningen.se

Anatomi lungor

Anatomi lungor
www.vardhandboken.se

inflammation, <b>lungsäck</b>

inflammation, lungsäck
www.canstockphoto.se

Bild som visar thoraxdränage

Bild som visar thoraxdränage
www.vardhandboken.se

andas157

andas157
biomedicinskanalytiker.org

Symtom och diagnos

Symtom:

    

Mer informationSenaste uppdateringen: September 2014