Den tunna, serösa hinna som omger lungorna och täcker brösthålans insida. Hinnsäcken består av två skikt: den inre, viscerala hinnan som ligger intill lungparenkymet, och den yttre, parietala hinnan. Mellan de båda skikten finns pleurahålan, som innehåller en tunn vätskefilm.


Bilder

<b>Lungsäck</b> lookfordiagnosis.com

Lungsäck lookfordiagnosis.com
lookfordiagnosis.com

Lunga, <b>lungsäck</b>, pleural

Lunga, lungsäck, pleural
www.canstockphoto.se

så kallad <b>lungsäck</b>.

så kallad lungsäck.
www.1177.se

förhållande, till, till, <b>lungsäck</b>, och, lungan, med, till, ribcage.

förhållande, till, till, lungsäck, och, lungan, med, till, ribcage.
www.fotosearch.se

<b>lungsäck</b> och uppgiften är

lungsäck och uppgiften är
www.cancerfonden.se

förhållande, till, till, <b>lungsäck</b>, och, lungan, med, till, ribcage.

förhållande, till, till, lungsäck, och, lungan, med, till, ribcage.
www.fotosearch.se

Lungor med <b>lungsäck</b>

Lungor med lungsäck
www.1177.se

Vektor - inflammation, <b>lungsäck</b>, pleurisy

Vektor - inflammation, lungsäck, pleurisy
www.canstockphoto.se

Symtom och diagnos

Symtom:

    

Mer informationSenaste uppdateringen: September 2014