Den tunna, serösa hinna som omger lungorna och täcker brösthålans insida. Hinnsäcken består av två skikt: den inre, viscerala hinnan som ligger intill lungparenkymet, och den yttre, parietala hinnan. Mellan de båda skikten finns pleurahålan, som innehåller en tunn vätskefilm.


Bilder

Lungor med <b>lungsäck</b>

Lungor med lungsäck
www.1177.se

till, till, <b>lungsäck</b>, och,

till, till, lungsäck, och,
www.fotosearch.se

Lungornas anatomi <b>Lungsäck</b>

Lungornas anatomi Lungsäck
slideplayer.se

så kallad <b>lungsäck</b>.

så kallad lungsäck.
www.1177.se

till, till, <b>lungsäck</b>, och,

till, till, lungsäck, och,
www.fotosearch.se

Lunga, <b>lungsäck</b>, pleural

Lunga, lungsäck, pleural
www.canstockphoto.se

ribs., parietal, <b>lungsäck</b>,

ribs., parietal, lungsäck,
www.fotosearch.se

inflammation, <b>lungsäck</b>

inflammation, lungsäck
www.canstockphoto.se

Symtom och diagnos

Symtom:

    

Mer informationSenaste uppdateringen: September 2014