Den tunna, serösa hinna som omger lungorna och täcker brösthålans insida. Hinnsäcken består av två skikt: den inre, viscerala hinnan som ligger intill lungparenkymet, och den yttre, parietala hinnan. Mellan de båda skikten finns pleurahålan, som innehåller en tunn vätskefilm.


Bilder

Lunga, <b>lungsäck</b>, pleural

Lunga, lungsäck, pleural
www.canstockphoto.se

Lungor med <b>lungsäck</b>

Lungor med lungsäck
www.1177.se

till, till, <b>lungsäck</b>, och,

till, till, lungsäck, och,
www.fotosearch.se

till, till, <b>lungsäck</b>, och,

till, till, lungsäck, och,
www.fotosearch.se

Andningen Består av 1.

Andningen Består av 1.
slideplayer.se

Lungorna

Lungorna
www.doktorn.com

ribs., parietal, <b>lungsäck</b>,

ribs., parietal, lungsäck,
www.fotosearch.se

Foto:Science Photo Library

Foto:Science Photo Library
www.lakartidningen.se

Symtom och diagnos

Symtom:

    

Mer informationSenaste uppdateringen: September 2014