Den tunna, serösa hinna som omger lungorna och täcker brösthålans insida. Hinnsäcken består av två skikt: den inre, viscerala hinnan som ligger intill lungparenkymet, och den yttre, parietala hinnan. Mellan de båda skikten finns pleurahålan, som innehåller en tunn vätskefilm.


Bilder

Lunga, <b>lungsäck</b>, pleural

Lunga, lungsäck, pleural
www.canstockphoto.se

Lungor med <b>lungsäck</b>

Lungor med lungsäck
www.1177.se

så kallad <b>lungsäck</b>.

så kallad lungsäck.
www.1177.se

till, till, <b>lungsäck</b>, och,

till, till, lungsäck, och,
www.fotosearch.se

inflammation, <b>lungsäck</b>

inflammation, lungsäck
www.canstockphoto.se

Bild som visar thoraxdränage

Bild som visar thoraxdränage
www.lookfordiagnosis.com

Lungorna

Lungorna
www.lookfordiagnosis.com

Bild som visar normal anatomi

Bild som visar normal anatomi
www.vardhandboken.se

Symtom och diagnos

Symtom:

    

Mer informationSenaste uppdateringen: September 2014