Förskjutning av livmodern nedåt. Framfallet graderas efter sin omfattning; vid grad ett befinner sig livmoderhalsen innanför slidöppningen, vid andra graden är livmoderhalsen utanför slidöppningen, och vid tredje gradens framfall är hela livmodern utanför vaginalöppningen.


Lämna ett meddelande om 'Livmoderframfall'


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer