En undertyp av mikroskopisk kolit som kännetecknas av kronisk, vattnig diarré utan känd orsak, normal kolonoskopi, men onormal histopatologi i biopsier. Mikroskopisk undersökning av vävnadsprov från tjocktarmen visar lymfocytinfiltration i det yttre epitelskiktet med underliggande bindväv (lamina propria).


Bilder

Lämna ett meddelande om 'Kolit, lymfocytär'


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer