En undertyp av mikroskopisk kolit som kännetecknas av kronisk, vattnig diarré utan känd orsak, normal kolonoskopi, men onormal histopatologi i biopsier. Mikroskopisk undersökning av vävnadsprov från tjocktarmen visar lymfocytinfiltration i det yttre epitelskiktet med underliggande bindväv (lamina propria).


Bilder

<b>Mikroskopisk kolit</b>[redigera

Mikroskopisk kolit[redigera
sv.wikipedia.org

Bild 2. <b>Lymfocytär kolit</b>.

Bild 2. Lymfocytär kolit.
www.netdoktorpro.se

och <b>lymfocytär kolit</b> och

och lymfocytär kolit och
www.lakartidningen.se

Kollagen <b>kolit</b>, <b>lymfocytär</b>

Kollagen kolit, lymfocytär
nt.ofsen.com

Kollagen <b>kolit</b>. <b>Lymfocytär</b>

Kollagen kolit. Lymfocytär
www.netdoktorpro.se

och <b>lymfocytär kolit</b> och

och lymfocytär kolit och
www.lakartidningen.se

som vid kollagen <b>kolit</b>.

som vid kollagen kolit.
www.lakartidningen.se

<b>Mikroskopisk kolit</b>.

Mikroskopisk kolit.
ec.talola.com

Lämna ett meddelande om 'Kolit, lymfocytär'Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer