En komplikation till multipla revbrensbrott, revbens- och bröstbensbrott eller bröstkorgskirurgi. En del av bröstväggen förlorar kontakten med bröstkorgen och uppvisar paradoxal andning.


Bilder

det är en <b><b>bröstkorg</b></b>

det är en <b>bröstkorg</b>
www.lookfordiagnosis.com

gånger i <b>bröstkorgen</b>.

gånger i bröstkorgen.
lookfordiagnosis.com

Ännu lite <b>instabil</b> fram.

Ännu lite instabil fram.
alnoitens.com

Good size and type, good head,

Good size and type, good head,
www.bernerhagen.se

Ännu <b>instabil</b> front.

Ännu instabil front.
www.michikoskennel.se

Bra <b>bröstkorg</b> och djup.

Bra bröstkorg och djup.
nystugaganget.wordpress.com

Hans <b>bröstkorg</b> var <b>instabil</b>

Hans bröstkorg var instabil
www.lookfordiagnosis.com

Välutvecklad <b>bröstkorg</b> med god

Välutvecklad bröstkorg med god
www.tigervargens.se

Lämna ett meddelande om 'Instabil bröstkorg'Senaste uppdateringen: September 2014