Uppträngande av den nedre delen av matstrupen eller övre delen av magsäcken genom matstrupsgapet.Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer