Hepatit orsakad av hepatit b-virus. det kan överföras genom blodtransfusion eller via blodprodukter.Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer