Medfödd springa i den mjuka eller hårda gommen, till följd av bristfällig sammanfogning.Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer