Tillstånd orsakat av förlust av endotelvävnad i den centrala hornhinnan. det kännetecknas av utväxande endotelialt hyalin på Descemets hinna, epitelblåsor, nedsatt synförmåga och smärta.


Lämna ett meddelande om 'Fuchs endoteliala dystrofi'


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer