Fina, rörliga utskott i grupper eller täcken på ytan av ciliater (ciliophora) eller på den fria ytan hos celler som bygger upp flimmerhårepitel. Varje hår växer ut från ett korn i cytoplasmans övre sk ikt. Ciliernas (flimmerhårens) rörelser bidrar till att förflytta flimmerdjuren genom den vätska de lever i. Flimmerhåren på på en epitelyta har till uppgift att forsla undan slem eller vätska.


Bilder

<b>Flimmerhår</b> - Wikiwand

Flimmerhår - Wikiwand
www.wikiwand.com

Stafylokokker på <b>flimmerhår</b> i

Stafylokokker på flimmerhår i
ndla.no

slemhinna med <b>flimmerhår</b>.

slemhinna med flimmerhår.
www.1177.se

Slimhinne med <b>flimmerhår</b>

Slimhinne med flimmerhår
ndla.no

<b>Flimmerhår</b> - før 500

Flimmerhår - før 500
www.stoyforeningen.no

Originalstørrelse

Originalstørrelse
ndla.no

Innvendig på luftrør.

Innvendig på luftrør.
ndla.no

<b>Flimmerhår</b>.

Flimmerhår.
vagava.se

Symtom och diagnos

Symtom:

    

Mer informationSenaste uppdateringen: September 2014