Skador av mekanisk art eller till följd av syrebrist som barnet ådrar sig under förlossningen.Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer