Ett växtsläkte (dunört) inom familjen onagraceae. Välkända arter är mjölkört och rosendunört.


Bilder

Top left: chickweed willowherb

Top left: chickweed willowherb
en.wikipedia.org

<b>Epilobium</b> fleischeri

Epilobium fleischeri
en.wikipedia.org

File:<b>Epilobium</b> angustifolium

File:Epilobium angustifolium
commons.wikimedia.org

<b>Epilobium</b> Angustifolium Seeds

Epilobium Angustifolium Seeds
www.ufseeds.com

File:<b>Epilobium</b> hirsutum (1).

File:Epilobium hirsutum (1).
commons.wikimedia.org

<b>Epilobium</b> dodonaei -

Epilobium dodonaei -
en.hortipedia.com

File:<b>Epilobium</b> hirsutum.jpeg

File:Epilobium hirsutum.jpeg
commons.wikimedia.org

Nursery - <b>Epilobium</b> canum

Nursery - Epilobium canum
www.watershednursery.com

Symtom och diagnos

Symtom:

    

Mer informationSenaste uppdateringen: September 2014