Djupa skåror eller springor i tandytan, motsvarande klass 1-hål i Blacks kariesklassifikation.Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer