Infektionssjukdomar som t ex meningit, diarré och luftvägsinfektioner, orsakade av echovirus.


Bilder