Cytokiner


proteiner utan antikroppsfunktion som utsöndras av inflammatoriska leukocyter och vissa icke-leukocytiska celler och som verkar som intercellulära mediatorer. De skiljer sig från vanliga hormoner genom att de produceras av ett flertal vävnads- eller celltyper snarare än av specialiserade körtlar. Vanligtvis har de lokal parakrin eller autokrin funktion istället för endokrin.

Bilder

Powered by

<b>cytokiner</b> TNF-alpha,
cytokiner TNF-alpha,
www.holistica-medica.dk

<b>Cytokiner</b>
Cytokiner
www.holistica-medica.dk

Mögel löser ut <b>cytokiner</b>
Mögel löser ut cytokiner
www.lfs-web.se

udsender <b>cytokiner</b> som
udsender cytokiner som
www.touchpoint.dk

<b>cytokiner</b> på lymfocytter
cytokiner på lymfocytter
tidsskriftet.no

Möglet ger färre <b>cytokiner</b> hos
Möglet ger färre cytokiner hos
www.lfs-web.se

af <b>cytokin</b>-koncentrationen
af cytokin-koncentrationen
www.biotechacademy.dk

B-celle og <b>cytokiner</b>
B-celle og cytokiner
ndla.no

Terapeutiskt bruk


Symtom:

    

Snabb   Hierarchy

Mer information


Senaste uppdateringen: April 2009
Statistik