proteiner utan antikroppsfunktion som utsöndras av inflammatoriska leukocyter och vissa icke-leukocytiska celler och som verkar som intercellulära mediatorer. De skiljer sig från vanliga hormoner genom att de produceras av ett flertal vävnads- eller celltyper snarare än av specialiserade körtlar. Vanligtvis har de lokal parakrin eller autokrin funktion istället för endokrin.


Bilder

<b>cytokiner</b>

cytokiner
www.holistica-medica.dk

<b>Cytokiner</b> er signalproteiner

Cytokiner er signalproteiner
www.holistica-medica.dk

Det finns rön kommande från

Det finns rön kommande från
www.lfs-web.se

Keratinocytter og <b>cytokiner</b>

Keratinocytter og cytokiner
www.lookfordiagnosis.com

T-hjelpeceller.

T-hjelpeceller.
web2.gyldendal.no

bildar <b>cytokiner</b> då man

bildar cytokiner då man
www.lfs-web.se

Fig.

Fig.
www.touchpoint.dk

af <b>cytokin</b>-koncentrationen

af cytokin-koncentrationen
www.biotechacademy.dk

Terapeutiskt bruk

Symtom och diagnos

Symtom:

    

Mer informationSenaste uppdateringen: September 2014