proteiner utan antikroppsfunktion som utsöndras av inflammatoriska leukocyter och vissa icke-leukocytiska celler och som verkar som intercellulära mediatorer. De skiljer sig från vanliga hormoner genom att de produceras av ett flertal vävnads- eller celltyper snarare än av specialiserade körtlar. Vanligtvis har de lokal parakrin eller autokrin funktion istället för endokrin.


Bilder

<b>Cytokiner</b> er signalproteiner

Cytokiner er signalproteiner
www.holistica-medica.dk

<b>cytokiner</b>

cytokiner
www.holistica-medica.dk

Det finns rön kommande från

Det finns rön kommande från
www.lfs-web.se

Minskad hjärtslagvolym

Minskad hjärtslagvolym
myalgiskencefalomyelit.blogg.se

bildar <b>cytokiner</b> då man

bildar cytokiner då man
www.lfs-web.se

T-hjelpeceller.

T-hjelpeceller.
web2.gyldendal.no

Att de skiljer sig är inte

Att de skiljer sig är inte
myalgiskencefalomyelit.blogg.se

Imiquimod påverkar det

Imiquimod påverkar det
www.aldara.nu

Terapeutiskt bruk

Symtom och diagnos

Symtom:

    

Mer informationVi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer