En pyrimidinnukleosidanalog som huvudsakligen används för behandling av leukemi, i synnerhet akut, icke-lymfoblastisk leukemi. cytarabin är ett antimetaboliskt antitumörmedel som hämmar dna-syntesen. Dess verkan är specifik för cellcykelns s-fas. Medlet har även antivirala och immunnedsä'ttande egenskaper.


Bilder

File:<b>Cytarabin</b>.svg

File:Cytarabin.svg
commons.wikimedia.org

<b>Cytarabin</b> ist ein Wirkstoff

Cytarabin ist ein Wirkstoff
www.pharmawiki.ch

Cytarabine

Cytarabine
en.wikipedia.org

A suspension of <b>cytarabin</b>

A suspension of cytarabin
www.google.com

Bezeichnung: <b>Cytarabin</b>

Bezeichnung: Cytarabin
www.chemicalbook.com

Synthesis of <b>cytarabin</b>

Synthesis of cytarabin
www.google.com

<b>Cytarabin</b>

Cytarabin
cytostatikaboken.moses.no

<b>Cytarabin</b> (z.B. Alexan®

Cytarabin (z.B. Alexan®
link.springer.com

Terapeutiskt bruk

Symtom och diagnos

Symtom:

    

Mer informationSenaste uppdateringen: September 2014