En pyrimidinnukleosidanalog som huvudsakligen används för behandling av leukemi, i synnerhet akut, icke-lymfoblastisk leukemi. cytarabin är ett antimetaboliskt antitumörmedel som hämmar dna-syntesen. Dess verkan är specifik för cellcykelns s-fas. Medlet har även antivirala och immunnedsä'ttande egenskaper.


Bilder

Terapeutiskt bruk

Symtom och diagnos

Symtom:

    

Mer informationSenaste uppdateringen: September 2014