http://lookfordiagnosis.com
English
Spanish
Italian
Portuguese
French
Swedish

Cytarabin


En pyrimidinnukleosidanalog som huvudsakligen används för behandling av leukemi, i synnerhet akut, icke-lymfoblastisk leukemi. cytarabin är ett antimetaboliskt antitumörmedel som hämmar dna-syntesen. Dess verkan är specifik för cellcykelns s-fas. Medlet har även antivirala och immunnedsä'ttande egenskaper.

Bilder

Powered by

File:<b>Cytarabin</b>.svg
File:Cytarabin.svg
commons.wikimedia.org

File:<b>Cytarabin</b>.svg - Wikimedia
File:Cytarabin.svg - Wikimedia
commons.wikimedia.org

<b>Cytarabin</b> ist ein Wirkstoff
Cytarabin ist ein Wirkstoff
www.pharmawiki.ch

A suspension of <b>cytarabin</b>
A suspension of cytarabin
www.google.com

Bezeichnung: <b>Cytarabin</b>
Bezeichnung: Cytarabin
www.chemicalbook.com

Synthesis of <b>cytarabin</b>
Synthesis of cytarabin
www.google.com

<b>Cytarabin</b>
Cytarabin
cytostatikaboken.moses.no

<b>Cytarabin</b> Stock Photos, Illustrations, and Vector Art
Cytarabin Stock Photos, Illustrations, and Vector Art
www.shutterstock.com

Terapeutiskt bruk


Symtom:

    

Snabb   Hierarchy

Wikipedia


DCK

Mer informationSenaste uppdateringen: April 2009
Statistik