En pyrimidinnukleosidanalog som huvudsakligen används för behandling av leukemi, i synnerhet akut, icke-lymfoblastisk leukemi. cytarabin är ett antimetaboliskt antitumörmedel som hämmar dna-syntesen. Dess verkan är specifik för cellcykelns s-fas. Medlet har även antivirala och immunnedsä'ttande egenskaper.


Bilder

<b>Cytarabin</b>.svg

Cytarabin.svg
en.wikipedia.org

<b>Cytarabin</b> (C9H13N3O5,

Cytarabin (C9H13N3O5,
www.pharmawiki.ch

Allgemeines

Allgemeines
de.wikipedia.org

083159_194_01_c.png

083159_194_01_c.png
cytostatikaboken.moses.no

A suspension of <b>cytarabin</b>

A suspension of cytarabin
www.google.com

Cytarabine

Cytarabine
www.medicalook.com

Cytarabine

Cytarabine
www.chemicalbook.com

Figure imgf000040_0001

Figure imgf000040_0001
www.google.com

Terapeutiskt bruk

Symtom och diagnos

Symtom:

    

Mer informationSenaste uppdateringen: September 2014