http://lookfordiagnosis.com
English
Spanish
Italian
Portuguese
French
Swedish

Cytarabin


En pyrimidinnukleosidanalog som huvudsakligen används för behandling av leukemi, i synnerhet akut, icke-lymfoblastisk leukemi. cytarabin är ett antimetaboliskt antitumörmedel som hämmar dna-syntesen. Dess verkan är specifik för cellcykelns s-fas. Medlet har även antivirala och immunnedsä'ttande egenskaper.

Bilder

Powered by

File:<b>Cytarabin</b>.svg
File:Cytarabin.svg
commons.wikimedia.org

<b>Cytarabin</b> ist ein Wirkstoff
Cytarabin ist ein Wirkstoff
www.pharmawiki.ch

P-114 INDUCTION CHEMOTHERAPY WITH <b>CYTARABIN</b> AND MITOXANTRONE FOR ACUTE
P-114 INDUCTION CHEMOTHERAPY WITH CYTARABIN AND MITOXANTRONE FOR ACUTE
www.docstoc.com

<b>Cytarabin</b> Stock Photos
Cytarabin Stock Photos
www.shutterstock.com

Bezeichnung: <b>Cytarabin</b>
Bezeichnung: Cytarabin
www.chemicalbook.com

<b>Cytarabin</b> Stock Photos
Cytarabin Stock Photos
www.shutterstock.com

<b>Cytarabin</b>
Cytarabin
www.fass.se

<b>Cytarabin</b> (z.B. Alexan®
Cytarabin (z.B. Alexan®
link.springer.com

Terapeutiskt bruk


Symtom:

    

Snabb   Hierarchy

Wikipedia


DCK

Mer informationSenaste uppdateringen: April 2009
Statistik