En cystisk tumör i äggstockarna, innehållande en tunn, klar, gulaktig serös vätska och varierande mängder fast vävnad, och som är många gånger mer elakartad än mucinöst cystadenom. Den kan uppträda som en enda isolerad tumör, parvilokulärt eller multilokulärt. Den är ofta dubbelsidig och papillär, och cystorna kan variera avsevärt i storlek.


Bilder

om ett benignt , <b>seröst</b>,

om ett benignt , seröst,
www.solunetti.fi

Pancreatic serous <b>cystadenoma</b>

Pancreatic serous cystadenoma
en.wikipedia.org

<b>Seröst</b> cystor <b>cystadenom</b>

Seröst cystor cystadenom
se.onlyimage.com

<b>seröst</b> cystor <b>cystadenom</b>.

seröst cystor cystadenom.
se.depositphotos.com

Mucinous <b>cystadenoma</b> of

Mucinous cystadenoma of
radiopaedia.org

Pancreatic serous <b>cystadenoma</b>

Pancreatic serous cystadenoma
en.wikipedia.org

Serous <b>cystadenoma</b> of pancreas

Serous cystadenoma of pancreas
radiopaedia.org

Here is a benign <b>cystadenoma</b>

Here is a benign cystadenoma
www.netdoktorpro.se

Lämna ett meddelande om 'Cystadenom, seröst'Senaste uppdateringen: September 2014