Medfödd missbildning i form av ett perforerat muskulärt membran i (vänstra) förmaket, som delar förmaket i en övre och en nedre kammare, så att hjärtat synes ha tre förmak.Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer