det fett- och proteinhaltiga, och selektivt genomsläppliga, membran som omger cytoplasman i prokaryota och eukaryota celler. Hos de flesta typer av mikrobiella celler gränsar den utåt till cellväggen.


Bilder

<b>Cellmembran</b> - transport

Cellmembran - transport
www.skolvision.se

Ett <b>cellmembran</b>, med några

Ett cellmembran, med några
sv.wikipedia.org

i ett <b>cellmembran</b>

i ett cellmembran
sv.wikipedia.org

remember '<b>Cellmembran</b>' in

remember 'Cellmembran' in
www.memrise.com

Attracted to water repelled by

Attracted to water repelled by
www.slideshare.net

<b>Cellmembran</b>

Cellmembran
www.1177.se

Lipid protecting <b>cell membran</b>

Lipid protecting cell membran
galactic.wix.com

Figuren visar ett <b>cellmembran</b>,

Figuren visar ett cellmembran,
www.naturmedel.org

Symtom och diagnos

Symtom:

    

Mer information



Senaste uppdateringen: September 2014