Den klassiska hemofilin som beror på brist på faktor viii. det är en ärftlig blodlevringssjukdom, vars kännetecken är benägenhet för ständig blödning.Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer