http://lookfordiagnosis.com
English
Spanish
Italian
Portuguese
French
Swedish

Betametason


En glukokortikoid som kan ges oralt, parenteralt, lokalt (även som injektion) eller som inhalationsmedel vid behandling av olika sjukdomstillstånd som kräver kortikosteroider. Frånvaron av mineralokor tikoida egenskaper gör betametason särskilt lämpligt för behandling av hjärnödem och medfödd adrenal hyperplasi.

Bilder

Powered by

<b>Betametason</b>
Betametason
www.kaefproduk.com

<b>Betametason</b>
Betametason
www.fass.se

<b>Betametason</b> adalah suatu 9-
Betametason adalah suatu 9-
galerrypharmacists.blogspot.com

<b>BETAMETASON</b>
BETAMETASON
www.betametason.md

atau <b>Betametason</b> di Apotik
atau Betametason di Apotik
alf-arezy.blogspot.com

Betamethasone-Najo 0.01%
Betamethasone-Najo 0.01%
www.irannajo.com

<b>BETAMETASON</b> KRIM 5 GRM
BETAMETASON KRIM 5 GRM
www.apotiktambakrejo.com

door <b>betametason</b>
door betametason
www.beyondmagazine.nl

Terapeutiskt bruk


Symtom:

    

Snabb   Hierarchy

Wikipedia


 • Betametason: En glukokortikoid som kan ges oralt, parenteralt, lokalt (även som injektion) eller som inhalationsmedel vid behandling av olika sjukdomstillstånd som kräver kortikosteroider. Frånvaron av mineralokor tikoida egenskaper gör betametason särskilt lämpligt för behandling av hjärnödem och medfödd adrenal hyperplasi.
 • Betamethasone Valerate
 • Kalcitriol: Den fysiologiskt verksamma formen av D-vitamin. Den bildas framförallt i njurarna genom enzymatisk hydroxilering av 25-hydroxikolekalciferol (Kalcifediol). Produktionen stimuleras av låga blodkalciumh alter och bisköldkörtelhormon. Kalcitriol ökar absorptionen av kalcium och fosfor i tarmen, och ökar, i samverkan med bisköldkörtelhormon, resorptionen av benmassa.
 • Människa: Medlemmar av arten Homo sapiens.
 • Glukokortikoider: En grupp kortikosteroider som påverkar kolhydratomsättningen (glukoneogenes, glykogendeponering i levern, höjning av blodsockerhalten), hämmar kortikotropinutsöndring och har uttalad antiinflammatorisk verkan. De spelar även en roll i fett- och proteinomsättningen, i reglering av artärblodtrycket och förändringar i bindvävsreaktioner på skada, i minskning av antalet cirkulerande lymfocyter, och för funktionerna i det centrala nervsystemet.
 • Salvor
 • Läkemedelstillförsel, lokal
 • Female
 • Dermatologiska medel: Läkemedel för behandling eller förebyggande av hudsjukdomar eller för normal hudvård. Syn. hudpreparat.
 • Antiinflammatoriska medel: Preparat som motverkar eller hämmar den inflammatoriska processen.
 • Vuxna: Personer som nått full kroppsstorlek eller mognad. Vuxna har en ålder från 19 till och med 44 år.
 • Male
 • Läkemedelskombinationer: Enskilda preparat som innehåller ett eller flera aktiva medel för samtidig administrering som fast dosblandning. Begreppet skall särskiljas från kombinationsterapi, som innebär att två eller flera läkemedel ges var för sig för att en kombinerad effekt skall erhållas.
 • Injektioner, intramuskulära: Injicering under tryck av flytande läkemedel, näringslösning eller annan vätska genom en ihålig nål direkt in i muskelvävnaden.
 • Graviditet: Tillståndet som följer på föreningen av en äggcell och en sädescell, då ett embryo eller foster växer i kroppen.
 • Pharmaceutical Vehicles
 • Värkarbete, för tidigt
 • Läkemedelstillförsel genom huden: Applicering av läkemedel i lämplig form på huden antingen för lokal eller systemisk verkan.
 • Nyfödda: Spädbarn som är högst 1 månad gammalt.
 • Klotrimazol: Ett imidazolderivat med brett antimykotiskt spektrum. Medlet hämmar biosyntesen av sterolen ergostol, en viktig beståndsdel i svampcellmembran. Dess verkan leder till ökad membranpermeabilitet och uppluckring av membranbundna enzymsystem.
 • Dexametason: En antiinflammatorisk 9-fluoroglukokortikoid (se antiinflammatoriska medel, steroida).
 • Medelålders personer
 • Geler: Kolloider med fast kontinuerlig fas och flytande fas i lösning. Geler kan bli instabila när den fasta fasen blir flytande, till följd av temperaturändring eller annan orsak. Den då bildade kolloiden kallas sol.
 • Behandlingsresultat
 • Fosterålder
 • För tidig födelse
 • Dubbelblindmetod: Undersökningsmetod för t ex klinisk prövning av ett läkemedel eller behandling som innebär att varken deltagare/patienter eller försöksledare känner till vem som faktiskt får den specifika behandlingen.
 • Hårbotten
 • Läkemedelstillförselschema: Tidsschema för administrering av läkemedel i syfte att uppnå optimal effekt och bekvämlighet.
 • Suspensioner
 • Dihydroxikolekalciferoler: Kolekalciferoler som ersatts med två hydroxigrupper i någon position.
 • Prenatal exponering, sena effekter
 • Prenatal vård
 • Fostrets organ, full utveckling: Specifika organs eller kroppssystems funktionsduglighet hos foster. Hos människor kan denna vanligtvis mätas genom analys av fostervatten, som t ex uppskattning av fostrets lungutveckling genom påvisande av ytaktiva ämnen från lungorna.
 • Stenkolstjära: En biprodukt som erhålls vid destillering av kol och som används bl a för lokal behandling av eksem. Den är klådstillande och keratoplastisk och används även vid behandling av psoriasis och andra hudå kommor. Arbetsmiljömässig exponering för sot, tjära och mineraloljor kan medföra cancerrisk.
 • Kemi, farmaceutisk: Gren av kemin för utformning och framställning av kemiska preparat för användning vid behandling av patienter eller för diagnostiska undersökningar.
 • Fosterblod: Blod hos fostret. Utbyte av näringsämnen och avfallsämnen mellan fostrets och moderns blod sker via moderkakan, Umbilikalt blod är blod i navelsträngsartären eller -venen.
 • Prospektiva studier
 • Ungdomar: Personer i åldrarna 13 till 18 år.
 • Binjurebarksfunktionstester


Mer informationSenaste uppdateringen: April 2009
Statistik