Lungsjukdom orsakad av exponering för metalliskt beryllium eller lösliga berylliumföreningar. syn. beryllos eller berylliumdammlunga.


Lämna ett meddelande om 'Beryllios'


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer