Avsaknad av eller underskott på antitrombin iii, vilket leder till ökad risk för trombos.


Bilder