Godartade tumörer bestående av kärlrik, fibrös vävnad.


Lämna ett meddelande om 'Angiofibrom'


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer