Den syreförbrukningsnivå vid vilken aerob energiproduktion kompletteras med anaeroba mekanismer i samband med fysisk ansträngning. Detta leder till ökande laktatkoncentration och metabolisk acidos, vi lket kan mätas med direkta mätmetoder.


Bilder

Jag ligger runt 4,9 Watt/kg vid <b><b>anaerob tröskel</b><

Jag ligger runt 4,9 Watt/kg vid <b>anaerob tröskel<
www.lookfordiagnosis.com

den <b>anaeroba tröskeln</b> är

den anaeroba tröskeln är
triathlon.runnersworld.se

Resultat från tröskeltest vid

Resultat från tröskeltest vid
theroadtokalmar.se

Fotnot: Denna artikel är en

Fotnot: Denna artikel är en
www.bicycling.se

höjd <b>anaerob tröskel</b>,

höjd anaerob tröskel,
balanserabloggen.blogspot.com

Jag läste för ett tag sedan en

Jag läste för ett tag sedan en
ormmicke.wordpress.com

Att se siffrorna svart på vitt

Att se siffrorna svart på vitt
www.jogg.se

Symtom och diagnos

Symtom:

    

Mer informationSenaste uppdateringen: September 2014