http://lookfordiagnosis.com
English
Spanish
Italian
Portuguese
French
Swedish

Anaerob tröskel


Den syreförbrukningsnivå vid vilken aerob energiproduktion kompletteras med anaeroba mekanismer i samband med fysisk ansträngning. Detta leder till ökande laktatkoncentration och metabolisk acidos, vi lket kan mätas med direkta mätmetoder.

Bilder

Powered by

Med Sci Sports Exerc.
Med Sci Sports Exerc.
ormmicke.wordpress.com

aerob och <b>anaerob tröskel</b>,
aerob och anaerob tröskel,
triathlon.runnersworld.se

Fotnot: Denna artikel är en
Fotnot: Denna artikel är en
www.bicycling.se

höjd <b>anaerob tröskel</b>,
höjd anaerob tröskel,
balanserabloggen.blogspot.com

och min <b>anaeroba tröskel</b>,
och min anaeroba tröskel,
theroadtokalmar.se

Hur mäter man <b>tröskeln</b> då?
Hur mäter man tröskeln då?
ormmicke.wordpress.com

Laktattest
Laktattest
www.jogg.se

Diagnos och behandling


Symtom:

    

Snabb   Hierarchy

Wikipedia


KompensationspunktAnaerob uthållighetKomi (go)Orde WingatePaine WingateTraillöpningAbarimonKathryn WattQuincy WattsIlona Uhlíková

Mer informationSenaste uppdateringen: April 2009
Statistik