En makrolid (ett antibiotikum) mot svamp som erhålls ur streptomyces nodosus.


Bilder

Terapeutiskt bruk

Symtom och diagnos

Symtom:

    

Mer information


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer