http://lookfordiagnosis.com
English
Spanish
Italian
Portuguese
French
Swedish

Amfibiegifter


gifter från grodor, paddor, salamandrar osv. Giftkörtlarna är oftast belägna i huden på ryggen och innehåller bl a kardiotoxiska glykosider. Gifterna har använts som pilgift och omfattar bufogenin, bu fotoxin, bufagin, bufotalin, histrionikotoxiner och pumiliotoxin.

Bilder

Powered by

Terapeutiskt bruk


Symtom:

    

Snabb   Hierarchy

Wikipedia


Chan ChanBédéchanChanChanéacChristina ChanéeJulius ChanSaléchanKim ChanLee Hae-chanBio Zombie

Mer informationSenaste uppdateringen: April 2009
Statistik