inflammation av gallblåsans vägg på grund av avsaknad av gallstenar.


Bilder