Torrã¶Gdhetssyndrom


Torrhet i hornhinnan och bindhinnan beroende på bristande tårflöde, ffa hos kvinnor i menopausal och postmenopausal ålder. Keratitis filiformis (en typ av hornhinneinflammation) eller erodering av bindhinnans och hornhinnans epitel kan orsakas av detta tillstånd. En känsla av "skräp i ögat" eller sveda i ögonen kan förekomma.

Bilder

Powered by

Diagnos och behandling


Symtom:

    

Mer information


Senaste uppdateringen: April 2009
Statistik