Bilder
Ekonomi

Medicinsk informationssökning (ekonomi • Bilder)


Neuroekonomi: Neuroekonomi, en tvärvetenskaplig disciplin som undersöker mekanismerna bakom de beslut människor tar. Behovet av denna tvärvetenskap i gränslandet mellan natur och kultur illustreras till exempel med att personer sällan beter sig rationellt i experiment som bygger på spelteorin.Pund (viktenhet): Pund, (förkortningar: lb, lbm, lbm, ℔) är en viktenhet som används i det brittiska måttsystemet. Begreppet har använts som definition för ett antal olika vikter men idag används främst begreppet när man menar det internationella avoirdupois-pundet som exakt motsvarar 0,45359237 kilogram.Nytta: miniatyr|[[Jeremy Bentham]]Kognitiv hörselvetenskap: Kognitiv hörselvetenskap är ett tvärvetenskapligt vetenskapsområde som studerar den fysiologiska och kognitiva basen för hörsel och samspelet med signalbehandling i hörhjälpmedel. I området ingår genetik, fysiologi, medicinsk och teknisk audiologi, kognitiv neurovetenskap, kognitiv psykologi, språkvetenskap och socialpsykologi.IK Investment Partners: IK Investment Partners (tidigare Industri Kapital) (”IK”) är ett europeiskt private equity bolag (med nordiska rötter) som förvaltar cirka 5,7 miljarder euro i kapital, inklusive 1,7 miljarder euro i den senaste fonden IK2007. Grundare är Björn Savén.Presidentvalet i Sydossetien 2011: Presidentvalet i Sydossetien 2011 kommer att hållas i Sydossetien den 13 november 2011.http://www.Fynd (diagnostik): Fynd, tecken eller undersökningsfynd är de tecken på sjukdom, skada eller avvikelse som kan observeras av till exempel läkare vid kroppslig undersökning, med eller utan hjälp av teknisk apparatur.Deskriptiv forskning: Deskriptiv forskning eller deskriptiv statistik är motsatsen till teoretisk forskning. En deskriptiv nivå i kvalitativ forskning innebär att man håller sig nära råmaterialet (det grundläggande) och gör minimal tolkning i analysen.Kohortstudier: Kohortstudier är inom statistik en studie på en grupp individer med någon bestämd gemensam erfarenhet inom en viss tidsperiod. En födelsekohort är det vanligaste exemplet, men en kohort kan också bestå av de som anställts vid en viss industri under en tidsperiod eller som vid en viss tidpunkt arbetat där.Absolutfel: Absolutfelet är ett begrepp inom numerisk analys.Andrew Dickson White: Andrew Dickson White, född 7 november 1832 i Homer, delstaten New York, död 4 november 1918 i Ithaca, delstaten New York, var en amerikansk historiker och diplomat.Neurosearch: Neurosearch, formellt NeuroSearch, är ett företag inom bioteknik med huvudsäte i Ballerup i Danmark samt verksamhet i Göteborg.Chesapeake: Chesapeake kan syfta på flera platser i USAInternational Network of Street Papers: International Network of Street Papers, förkortat INSP, är en paraplyorganisation som samlar världens gatutidningar, det vill säga tidningar som produceras för att säljas av hemlösa.Prissättningsmetod: Prissättningsmetod är den metod som används av en säljare för att bestämma priset på en vara eller tjänst. Val av metod påverkas av den aktuella marknadssituationen, varans eller tjänstens priskänslighet och vad säljaren önskar åstadkomma i försäljningshänseende på kort och lång sikt.Interleukin 2: Interleukin 2 (IL-2) är ett cytokin och en av de viktigaste signalmolekylerna i immunförsvaret. IL-2 utsöndras av naiva T-celler som precis aktiverats av ett antigen och ska genomgå klonal expansion.Belöningssystem: Belöningssystem är de nätverk i centrala nervsystemet som reglerar och styr beteendet genom att påverka känslor av njutning. En psykologisk belöning är en process som förstärker ett beteende, och verkar på en biokemisk nivå via signalsubstanser, främst dopamin, samt involverar flera anatomiska strukturer i hjärnan, framför allt limbiska systemet.
Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer