Nyckelord:

(+ info)Medicinsk informationssökning (barn • Bilder)


Mothers Talk: Mothers Talk är en låt av den brittiska gruppen Tears for Fears från 1984, komponerad av Roland Orzabal och Ian Stanley och sjungen av Orzabal. Låten är inspirerad av serieromanen When the Wind Blows av Raymond Briggs och produktionen innehåller tidstypisk sampling i stil med The Art of Noise.Skottdramat vid W. R. Myers High School: Skottdramat vid W. R.Foundling Hospital: miniatyr|Foundling Hospital. Byggnaden är riven.Fall-referentstudie: En fall–referentstudie eller fall–kontrollstudie (engelska case-control study eller "case-referent study") är en vetenskaplig studie som utgår från patientfall med sjukdomen som ska studeras, samt friska referenser. Detta kan ses som en naturlig utvidgning av en tvärsnittstudie.Urmaya: Urmaya är den hypotetiska gemensamma föregångaren så väl till de 30 levande mayaspråken, vilka talas i Mellanamerika och Mexiko, som till det utdöda klassisk maya, som finns dokumenterat i Mayaskriftens glyfinskrifer. Man tror att detta urspråk talades i Cuchumataneshöglandet i dagens Guatemala, och att den första uppdelningen skedde runt 2200 fvt, då talarna av dagens huastekiska skilde ut sig från resten av den urmayatalande befolkningen.Incidens (epidemiologi): Incidens, av latinets incidens, perfekt particip av incidere - infalla, är ett epidemiologiskt begrepp som anger antalet händelser i en viss population under en avgränsad tid. Händelserna är vanligen nya fall av en sjukdom men kan också vara symptom eller händelser vid en klinisk prövning.Fattigdomsfälla: En fattigdomsfälla är en mekanism genom vilken de fattiga eller vissa grupper fattiga förhindras eller har svårt att förbättra sin ekonomiska situation.International Obesity Task Force: International Obesity Task Force (IOTF) är en internationell organisation som bekämpar fetma. IOTF har sitt kontor i London och har bland annat tagit fram en tabell för barnfetma kallad isoBMI.Brittiska Ostindiska Kompaniet: London, EnglandJenna Boyd: Jenna Boyd, född 4 mars 1993 i Texas, är en amerikansk barnskådespelare. Boyd har bland annat medverkat i TV-serierna The Missing och Criminal Minds samt i filmerna Last Ounce of Courage och Systrar i jeans .KariesState University of CampinasÖverviktLista över engångsfigurer i Simpsons: Lista över viktiga engångsfigurer som förekommit i den amerikanska tecknade komediserien Simpsons.Kiamokama: Kiamokama är en ort i distriktet Kisii i provinsen Nyanza i sydvästra Kenya.Undvikande: Undvikande är ett kognitivt och beteendesymtom vid traumatisering. Det drabbar oftast personer som redan hade ett dissociativt sätt att hantera kriser, innan traumat.Norco, Kalifornien
Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer