FÖRTECKNING ÖVER MÖJLIGA SJUKDOMAR (Yrkessjukdomar)
(Klicka här för att försöka diagnostiska symtom)

- Dammlunga -- Sjukdomar bland lantbrukare -

A

Antrakosilikos
Asbestos
Asthma, Occupational

B

Beryllios
Byssinos

C

Caplans syndrom

D

Dammlunga

F

Fågelalveolit

H

Hand-arm-vibrationssyndrom
Högtryckssyndrom, neurologiskt

I

Inert Gas Narcosis

L

Laboratorieinfektion

P

Persian Gulf-syndrom

S

Sideros
Silikotuberkulos
Siloarbetarsjuka
Sjukdomar bland lantbrukare
Sömnstörningar, dygnsrytm
Stendammslunga

T

Tröskdammlunga

Y

Yrkesdermatit

Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer